Selecteer een pagina

Over de koren van de BKU

De BKU biedt een gedegen zangopleiding aan. Getalenteerde kinderen krijgen de mogelijkheid om zich muzikaal zo goed mogelijk te ontplooien en een hoog muzikaal niveau te bereiken. De BKU baseert zich bij haar methode op de Engelse traditie. Dit is ondermeer zichtbaar in vocale opleiding, repertoire en stijl. Dirigente en artistiek leider is Hanna Rijken, zij werkt als promovendus aan de universiteit aan een proefschrift over de Choral Evensong in Nederland.

De BKU heeft drie verschillende koren: opleidingsklas A voor de startende kinderen, opleidingsklas B voor de gevorderde kinderen en het BKU-Koor voor de getalenteerde kinderen. De indeling in een koor vindt plaats op basis van ervaring en stemontwikkeling. Om door te stromen naar een volgend koor vinden er audities plaats.

De zanglessen en repetities zijn op woensdag. Tijdens de schoolvakanties van regio midden zijn er geen lessen. Ouders krijgen bij de start van een nieuwe cyclus van 12 lessen een overzicht van de data waarop de repetities en uitvoeringen staan ingepland. Van de kinderen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de geplande uitvoeringen. Samenwerking met ouders is hierbij belangrijk. Kenmerkend voor de ouders en choristers is, naast hun inzet en toewijding om uitvoeringen van semi-professioneel niveau neer te zetten, de onderlinge betrokkenheid en gezelligheid, waardoor er een veilige en gezellige omgeving is waarbinnen gewerkt wordt aan kwaliteit.

Opleidingsklas A

De repetities van deze opleidingsklas beginnen met een warming-up: ademoefeningen, articulatiespelletjes en bewegingsliedjes. Vervolgens maken de kinderen een start met noten lezen en van blad zingen aan de hand van de methode Jongleren. Het laatste kwartier wordt gewerkt aan bekend en nieuw liedmateriaal. Het repertoire is breed en omvat canons en liederen uit verschillende landen en stijlen.

Opleidingsklas B

In de repetities van Opleidingsklas B wordt verder gewerkt aan stemvorming en meerstemmig zingen. Daarnaast gaan de leerlingen verder met de methode Jongleren. De liederen van deze opleidingsklas hebben een hogere moeilijkheidsgraad dan de liederen van opleidingsklas A en bevatten ook anderstalige (waaronder Engels, Duits, Latijn) muziekstukken. Na de vocale training in opleidingsklas B kunnen de leerlingen als het ingangsniveau is bereikt, auditie doen om toegelaten te worden tot het BKU-koor. Kinderen die het ingangsniveau bijna bereikt hebben, kunnen worden toegelaten als probationer bij het BKU-koor. Individuele capaciteiten en behoeften van de leerlingen worden bij de doorgaande lijn voortdurend meegewogen.

BKU-Koor

Het BKU Koor is het concert- en liturgiekoor. Het koor zingt soms ook samen met professionele solisten en alten, tenoren en bassen.. In het BKU Koor staan grotere klassieke werken op het programma. Naast het uitbreiden en versterken van het meerstemmig zingen is er aandacht voor het solistisch zingen door de choristers. Twee keer per blok zingt het koor tijdens een viering in de Gertrudiskathedraal.

Daarnaast neemt het Koor deel aan bijzondere projecten. Zo hebben de leerlingen meegewerkt aan een uitvoering van de Matthäus Passion van Johan Sebastiaan Bach in de Pieterskerk te Utrecht en aan het Oecumenisch Liedfestival in de Janskerk te Utrecht. Ook verleenden de leerlingen medewerking aan twee cd-opnames.