Selecteer een pagina

Utrecht boys en girls choristers

De Buitenschoolse Koorschool Utrecht (BKU), Utrecht boys en girls choristers, bestaat sinds 2013 en heeft zangers in de leeftijd van 6 tot 15 jaar.

De BKU staat onder professionele leiding van Hanna Rijken. De BKU streeft naar een hoog niveau en opbouw van de lessen en de uitvoeringen.

Binnen het repertoire is veel ruimte voor de Anglicaanse kathedrale muziek.

Waarom zingen bij de BKU?

Je leert je stem goed gebruiken.

Je leert noten lezen

Je leert van blad te zingen

Je leert te zingen in verschillende talen

Je leert je goed concentreren

Je leert goed naar een ander te luisteren

Je leert je goed ontspannen

Je leert jezelf presenteren voor een publiek

Je maakt samen iets heel moois

In juni was de BKU in Den Bosch

Op 23 juni 2018 heeft ons koor meegewerkt aan de Choral Evensong in de Grote Kerk in Den Bosch. Samen met het Vocaal Theologen Ensemble.

De BKU heeft ook gezongen op …

het Symposium 5 jaar het Nieuwe Liedboek in de Bergkerk in Amersfoort op 26 mei.

Internationale viering 20 januari

De Buitenschoolse koorschool heeft meegezongen tijdens de Internationale viering met Aartsbisschop van Uppsala en Anglicanen, waarin gevierd werd dat de oud-katholieke kerkfamilie en de Zweedse Kerk, lid van de Lutherse Wereldfederatie,...

Een kleine impressie

Met enige regelmatig zingt het koor mee in de vieringen van de Gertrudiskathedraal in Utrecht.  ...

Nieuwe leerlingen welkom!

Na de zomervakantie start een nieuwe opleidingsklas A voor kinderen uit de stad en regio Utrecht vanaf groep drie. Daarnaast zijn in opleidingsklas B enkele plaatsen vrij voor nieuwe kinderen. Opleidingsklas A en B zijn voor alle kinderen toegankelijk, om tot de...

Vol enthousiasme!

Vol enthousiasme zijn de nieuwe leerlingen in januari gestart in opleidingsklas A. Er is in de klas nog ruimte voor meer kinderen. Kinderen die graag zingen en zangles willen volgen zijn van harte welkom. Ook in opleidingsklas B zijn nog plaatsen vrij....

cd Met Hart en Ziel 3 is klaar!

Mooi nieuws! Eind deze week komt de nieuwe dubbel-cd 'Met hart en ziel III: Kinderliederen & Lied van de week' uit. Met 80 liederen uit het Liedboek, gezongen door de Buitenschoolse Koorschool Urecht en het Vocaal Theologen Ensemble, m.m.v. Ronald Veerman en...

Martine & Martinus, een luchtige opera voor iedereen

De Buitenschoolse Koorschool Utrecht werkt in november mee aan de Opera Martine & Martinus in de Domkerk te Utrecht. De jonge Utrechtse componiste Carlijn Metselaar maakte in opdracht van de Stichting Zaterdagmiddagmuziek, op een libretto van de Utrechtse dichter...

Voor wie?

Bij de BKU- Utrecht boys en girls choristers zingen kinderen vanaf zes jaar. Alle kinderen die het leuk vinden om te zingen en zangles willen volgen zijn welkom.

De leerlingen komen uit de stad en regio (waaronder Nieuwegein, Bilthoven) Utrecht.

Iedereen is welkom . Inzet en betrokkenheid van leerlingen en samenwerking tussen de koorleiding en ouders is hierbij belangrijk.

Het repertoire van de BKU heeft voor een groot deel een klassiek vocaal karakter.

koorklas-A

voor de jongste kinderen

koorklas-B

voor de gevorderde kinderen

BKU-koor

voor de getalenteerde kinderen

Zingen voor publiek en in de kathedraal

De kinderen van de BKU zingen regelmatig voor publiek en in de kathedraal.

Opleidingsklassen en koorklas samen, of alleen de koorklas. Of samen met andere koren, waaronder het Vocaal Theologen Ensemble (VTE).

Kerstconcerten

adventsconcert2015

Cd-opnames

foto-cd-met-hart-en-ziel-ii

Musicals

flyersoundofmusic

Groepsreis naar Bonn 2015

In 2015 zijn we met het koor naar Bonn geweest. Voor de gezelligheid en voor een optreden in de Namen Jesu Kirche.

Uitje

Inzingen

Optreden

Zingen

Lessen en materiaal

De lessen zijn verdeeld in twee cycli van ongeveer een half jaar. Tijdens de schoolvakanties (regio midden) zijn er geen reguliere lessen. Per half jaar volgen de leerlingen 12 lessen waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan stemontwikkeling, samenzang en houding, maar ook aan noten lezen.

R

voor de zangstukken krijgen de leerlingen een map met stukken in gebruik.

R

Daarnaast wordt er gewerkt uit de methode Jongleren 1 van Silvère van Lieshout. Via deze methode leren de leerlingen het notenschrift lezen en van blad zingen. Het onderdeel jongleren wordt begeleid door Sebastiaan ‘t Hart.

R

Buiten de lessen moeten de leerlingen thuis ook regelmatig oefenen.

Hanna Rijken

Hanna Rijken

dirigent

De muzikale leiding van de BKU is in handen van @Hanna Rijken.

Hanna Rijken is docent aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts). Ze promoveerde aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam op een dissertatie over de Choral Evensong in Nederland. 

Zij is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble (VTE) en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Ook is ze initiator en pionier van de Choral Evensong & Pub in de Utrechtse binnenstad.

Zij studeerde koordirectie, dwarsfluit en kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam en theologie aan de Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg en de PThU Amsterdam. Haar hoofdvakdocenten koordirectie waren Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en Louis Buskens.

Zij was redactielid van het Liedboek (2013). Daarnaast is zij actief in diverse redacties, besturen en commissies op het gebied van liturgie en kerkmuziek.

Ze is musical advisor van de Dutch Church in Londen. 

Sebastiaan ‘t Hart

Sebastiaan ‘t Hart

docent / begeleiding

Sebastiaan ‘t Hart verzorgt het onderdeel “Jongleren”. Hij begeleidt de leerlingen tijdens de lessen en uitvoeringen op piano of orgel.

Sebastiaan studeerde Orgel en Kerkmuziek aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast studeerde hij koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Hij is cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse-Gemeente te Utrecht. Als auteur en muziekredacteur is hij verbonden aan onder andere het tijdschrift ‘Muziek & Liturgie’.

De Gertrudiskathedraal

De BKU repeteert in het complex van de Gertrudiskathedraal in het centrum van Utrecht. Het BKU Koor zingt een paar keer per jaar in de kathedrale diensten.

Zang is een kenmerkend onderdeel van de met zorg en aandacht omgeven eucharistievieringen in de Oud-Katholieke Kerk.

Je eigen stem vinden is belangrijk, niet alleen luisteren naar het koor (dat ook!) en de pastoor (die ook zingt!), maar ook naar elkaar, en zelf meezingen.

Net zoals de mensen in de kerk komt ook de muziek uit allerlei verschillende richtingen. Meer zang helpen brengen in het leven van kinderen en jonge mensen uit stad en regio ziet onze sponsor, het Kapittel, dan ook als logische taak.

Pastoor Bernd Wallet is voorzitter van het BKU bestuur, waarbij naast de muzikaal leider ook ouders betrokken zijn.