Selecteer een pagina

Over de koren van de BKU

De BKU biedt een gedegen zangopleiding aan. Getalenteerde kinderen krijgen de mogelijkheid om zich muzikaal zo goed mogelijk te ontplooien en een hoog muzikaal niveau te bereiken. De opzet van de BKU is geïnspireerd door de anglicaanse kathedrale koorschool. Dit is ondermeer zichtbaar in vocale opleiding, repertoire en stijl. De BKU heeft drie verschillende koren: opleidingsklas A voor de startende kinderen, opleidingsklas B voor de gevorderde kinderen en de Koorklas voor de getalenteerde kinderen. De indeling in een koor vindt plaats op basis van ervaring en stemontwikkeling. Om door te stromen naar een volgend koor vinden er audities plaats.

De zanglessen en repetities zijn op woensdag. De Koorklas repeteert daarnaast, als voorbereiding op een uitvoering, zo’n vier keer per jaar in de vroege avond. Tijdens de schoolvakanties van regio midden zijn er geen lessen. Ouders krijgen bij de start van een nieuwe cyclus van 12 lessen een overzicht van de data waarop de repetities en uitvoeringen staan ingepland. Van de kinderen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de repetities en geplande uitvoeringen.

Opleidingsklas A

De repetities van deze opleidingsklas beginnen met een warming-up: ademoefeningen, articulatiespelletjes en bewegingsliedjes. Vervolgens maken de kinderen een start met noten lezen en van blad zingen aan de hand van de methode Jongleren. Het laatste kwartier wordt gewerkt aan bekend en nieuw liedmateriaal. Het repertoire is breed en omvat canons en liederen uit verschillende landen en stijlen.

Opleidingsklas B

In de repetities van Opleidingsklas B wordt verder gewerkt aan stemvorming en meerstemmig zingen. Daarnaast gaan de leerlingen verder met de methode Jongleren. De liederen van deze opleidingsklas hebben een hogere moeilijkheidsgraad dan de liederen van opleidingsklas A en bevatten ook anderstalige (waaronder Engels, Duits, Latijn) muziekstukken. Na de vocale training in opleidingsklas B kunnen de leerlingen als het ingangsniveau is bereikt, auditie doen om toegelaten te worden tot de Koorklas. Individuele capaciteiten en behoeften van de leerlingen worden bij de doorgaande lijn voortdurend meegewogen.

De Koorklas

De Koorklas is het concert- en liturgiekoor. Het koor zingt soms ook samen met professionele solisten en alten, tenoren en bassen.. In de Koorklas staan grotere klassieke werken op het programma. Naast het uitbreiden en versterken van het meerstemmig zingen is er aandacht voor het solistisch zingen.. Twee keer per blok zingt het koor tijdens een viering in de Gertrudiskathedraal.
Daarnaast neemt het Koor deel aan bijzondere projecten. Zo hebben de leerlingen meegewerkt aan een uitvoering van de Matthäus Passion van Johan Sebastiaan Bach in de Pieterskerk te Utrecht en aan het Oecumenisch Liedfestival in de Janskerk te Utrecht. Ook verleenden de leerlingen medewerking aan twee cd-opnames.